΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

23 Αυγούστου 2019