΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 6/2020 μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων» για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» της πράξης «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 295.640,80 €.

10 Φεβρουαρίου 2020