΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 2/2020 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού 1.250.574,41€.

10 Φεβρουαρίου 2020