΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά εννέα (9) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα».

17 Ιουνίου 2021