΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)΄΄.

10 Φεβρουαρίου 2020