΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΒΡΟΥΛΙΕΣ΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας , του Δήμου Λεβαδέων, συνολικού εμβαδού 5.400,00 τ.μ.

28 Δεκεμβρίου 2018