΄Εγκριση δαπάνης 5.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 2.696,56 € για συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων.

2 Ιουλίου 2018