΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 148.600,00 € σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 1604/17 αμετάκλητης απόφασης για αξιώσεις σχολικών φυλάκων.

20 Ιουνίου 2018