«Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος “ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΣ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της ΨΥΧΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ»

16 Ιανουαρίου 2020