«Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ επί αιτήματος ΒΕΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για τοποθέτηση σήμανσης Ρ-40 σε όψη κτιρίου ιδιοκτησίας του επί της οδού Δημητρίου Παπασπύρου 07»

20 Δεκεμβρίου 2019