Αποφάσεις Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβαδειάς 2021

Απόφαση Τίτλος
39-2021«Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως στο Υ.Ε. Κατάστημα της NEGRUT RALUNA»
42-2021Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας-εκκοκκιστηρίου βάμβακος στη θέση «Μαραθιάς» στο 8ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς -Ορχομενού, της Κοινότητας Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ»
41-2021«Γνωμοδότηση επί του προγράμματος εκδηλώσεων Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς»
40-2021«Χρήση των κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Λιβαδειάς για το έτος 2022»
38-2021«Γνωμοδότηση επί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 523/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Γεωργίου, Άννας & Μαρίας Κωτσαδάμ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν.8Ν»
37-2021«Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 47/2021 Τεχνικής Μελέτης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ” »
36-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Λιβαδειά»
35-2021«Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 25 του Ν.3468/2006»
34-2021«Προτάσεις για την κατάρτιση του ΟΠΔ και του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2022»
33-2021«Γνωμοδότηση για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Αγ. Θεοδώρων στο σημείο 19 ύστερα από αίτημα δημότη»
29-2021«Τροποποίηση του χώρου λειτουργίας της καθιερωμένης Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς»
32-2021«Γνωμοδότηση για κενωθέν περίπτερο επί της πλατείας Αγίου Φανουρίου στην Κοινότητα Λιβαδειάς»
31-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΚΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου 4 στη Λιβαδειά»
30-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της εταιρείας “ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΓ.-ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘ. Ο.Ε. “ επί του 2ου χλμ ΠΕΟ Λιβαδειάς Αθηνών στη Λιβαδειά»
28-2021«Διατήρηση χώρου προσωρινής λειτουργίας λαϊκής αγοράς οδού Καραγιαννοπούλου στη Λιβαδειά»
27-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ επί της οδού Χριστοδούλου 4 στη Λιβαδειά»
26-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Μπουφίδου 31 στη Λιβαδειά»
25-2021«Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας ιστορικού περιεχομένου για το 1821 έξω από τον Πύργο της Κρύας στη Λιβαδειά»
23-2021«Γνωμοδότηση για μεταφορά υπάρχοντος κάδου απορριμμάτων σε παράπλευρη είσοδο του ξενοδοχείου “FILIPPOS”»
22-2021«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας επί του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς στον “ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ“»
21-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της εταιρείας “ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Α.Ε. επί της οδού Αισχύλου & Έρκυνας»
20-2021«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου στον Σύλλογο Ποντίων Βοιωτίας “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ“»
19-2021«Γνωμοδότηση επί του προγράμματος επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Λιβαδειά»
18-2021«Γνωμοδότηση για πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
17-2021«Γνωμοδότηση επί της 100/2020 τεχνικής μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»
16-2021«Γνωμοδότηση επί σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων»
15-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επί της οδού Ι. Λάππα»
14-2021«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20,4 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΛΟΝΤΟΥ“ ΤΗΣ Δ.Ε.ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α/Π ΛΟΝΤΟΥ-Κ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. »
13-2021«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 11,2 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΑΣΤΕΛΙΑ“ ΤΗΣ Δ.Ε.ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ Ε.Ε. »
12-2021«Γνωμοδότηση για πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης μνήμης των 14 Ελικωνίων εκτελεσθέντων από τους Ιταλούς κατακτητές»
11-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΚΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Μπουφίδου 24»
10-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της εταιρείας “ ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. “ επί της οδού Τροφωνίου 07»
9-2021«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 29»
8-2021«Γνωμοδότηση επί αιτήματος εταιρείας “EUROCATERING” περί τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών στην είσοδο της επιχείρησης στην θέση “Κουρούπι”»
7-2021“Γνωμοδότηση επί ονοματοδοσίας του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς σε Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»”
6-2021«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΛΟΥΚΑ ΓΑΒΡΙΛΗ για άδεια απότμησης -υποβιβασμού πεζοδρομίου προς δημιουργία υπαίθριου παρκινγκ.»
5-2021«Γνωμοδότηση για την υλοποίηση προγράμματος “Δακοκτονία 2021” στην Κοινότητα Λιβαδειάς»
4-2021«Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 12/2021 Τεχνικής Μελέτης “ Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων”»
3-2021«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για απότμηση πεζοδρομίου (εισόδου εξόδου οχημάτων) επί της οδού Ρούμελης»
2-2021«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “XΑΙΡΩΝΕΙΑ 1“ & “ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 2”, ισχύος 15,028 MW ΕΚΑΣΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,05 MW, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ“ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ στις Δ.Ε. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
1-2021«Έκδοση ψηφίσματος επί του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση»