«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της εταιρείας “ ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. “ επί της οδού Τροφωνίου 07»

18 Ιουνίου 2021