«Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 80 ΚW σε υπάρχον βιομηχανικό κτίριο στην θέση “Πουρναρέϊκα”»

8 Σεπτεμβρίου 2020