ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών από την καλλιτέχνιδα κα Μπράμη Ήρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”.

23 Αυγούστου 2019