ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων έτους 2018 του οφειλέτη ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗ λόγω πρόωρης λύσης σύμβασης εκμίσθωσης.

23 Αυγούστου 2019