ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟY από τον βεβαιωτικό κατάλογο άρδευσης Αγίου Βλασίου έτους 2018 λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.

23 Αυγούστου 2019