ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της ΣΦΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ από τον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους λαϊκών αγορών έτους 2015.

23 Αυγούστου 2019