ΘΕΜΑ: Κατανομή και εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 96.255,40 € (Δ΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων

14 Ιανουαρίου 2019