Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

30 Μαΐου 2023