ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης “Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων” ».

14 Οκτωβρίου 2019