ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ” με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙς ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

14 Οκτωβρίου 2019