ΘΕΜΑ: « Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”».

14 Οκτωβρίου 2019