ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018