ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Καγιά Ι.Παπαγεωργίου Δ. Ο.Ε , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018