ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Ραμαντάνη Γεωργίου του Σεραφείμ , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018