ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Χρηστάκη Δημητρίου του Βασιλείου, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.

22 Ιουνίου 2018