ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Παπαθανασίου Παγώνας του Γεωργίου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

22 Ιουνίου 2018