Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”

13 Ιανουαρίου 2020