Έγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2020 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

11 Μαΐου 2020