Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης έργου μονάδας κομποστοποίησης”

13 Ιανουαρίου 2020