Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων”

13 Ιανουαρίου 2020