Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες “Πάσχα 2015” του Δήμου Λεβαδέων.

5 Ιουνίου 2015