΄Εγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης το “ΚΑΨΙΜΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ”.

7 Ιουνίου 2018