Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί τοποθέτησης κάδων ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης

2 Μαΐου 2024