΄Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων Δήμου Λεβαδέων

2 Μαΐου 2024