΄Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων Δήμου Λεβαδέων.

1 Μαΐου 2024