ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ)

16 Ιανουαρίου 2018