Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

11 Μαρτίου 2020