Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου»

6 Ιουνίου 2019