Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο “Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου”

6 Ιουνίου 2019