Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αφαλατωτικού υλικού

6 Ιουνίου 2019