Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Εκμισθωμένων Διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

19 Απριλίου 2019