Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις »ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

19 Φεβρουαρίου 2019