Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των εκμισθωμένων διαμερισμάτων, των γραφείων διοίκησης και της αποθήκης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

5 Φεβρουαρίου 2019