Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων

18 Ιανουαρίου 2019