Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων) εκμισθωμένων διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

15 Νοεμβρίου 2018