Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων (ιματισμός) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2018”

12 Οκτωβρίου 2018