Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων (έπιπλα-σκεύη) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων» οικ. έτος 2018

12 Οκτωβρίου 2018