Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων (έπιπλα-σκεύη) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων” οικ. έτος 2018

12 Οκτωβρίου 2018