Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

12 Οκτωβρίου 2018