Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων (είδη ψυχαγωγίας) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων»

12 Οκτωβρίου 2018