Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Τηλεοράσεων για τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

8 Αυγούστου 2018